ยินดีต้อนรับนักเรียนเปิดเทอม วันที่ ๑ กรกฏาคม ๒๕๖๓ 
ณ โรงเรียนท่าแสงวิทยายน
 และโรงเรียนเรียนรวม
คลิกเข้าสู่หน้าหลัก www.thasangwittayayon.com

เข้าสู่หน้าหลัก