สารสนเทศ
ผลสอบภาคเรียนที่2/2556
ฐานจุดเน้นสถานศึกษา
การรับนักเรียนปี 2557
Data Management 56
ระบบนักเรียนรายบุคคล 56
ผลสอบปลายภาคที่1/2556
B-OBEC สิ่งก่อสร้าง 56
E-ME3 2556
E-MES งบ SP2
M-OBEC 2553
ประหยัดพลังงานกาฬสินธุ์
หนังสือเรียนฟรี15ปี
ยาเสพติดในสถานศึกษา
ผลการเรียนปี 2553
ผลการเรียนปี 2554
การประกันคุณภาพภายใน
ระบบควบคุมภายใน
รายงานก่อสร้างซ่อมแซม
เทศบาลตำบลลำพาน
กรอกข้อมูลงบ 2557
สำนักวิชาการและมาตรฐาน
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
รายชื่อศิษย์เก่า
เช็คเกรดออนไลน์
บันทึกเกรด
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านคิดว่าโรงเรียนท่าแสงควรปรับปรุงเรื่องอะไร
ความสะอาดบริเวณโรงเรียน
การสอนของครูต่อนักเรียน
ที่จอดรถจักรยานนักเรียน
โรงอาหาร
ห้องสมุดมีชีวิต
ห้องส้วมสำหรับนักเรียน
การแต่งกายของนักเรียน
การแปรงฟันหลังทานข้าวเที่ยง
นักเรียนมาสายไม่ทันกิจกรรมหน้าเสาธง
ดูผลโหวด
โรงเรียนในสังกัด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 02/03/2011
ปรับปรุง 08/04/2014
สถิติผู้เข้าชม 356049
Page Views 502904
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
เด็กพิการเรียนร่วม
ผู้จัดทำ นายแสงปัญญา  ลำลอง , นายอภิรักษ์  อุ่นรักษา ,นางศุภนุช  กาบสร้อย , นายสมเกียรติ  ภูถมนาค และคณะครู นักเรียน
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาเมืองน้ำดำ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1
โทร.087-237-2828 E-mail : 
chanid_boon@hotmail.com
www.thasangwittayayon.com
>>