ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ธรรมนูญโรงเรียน
ปกธรรมนูญโรงเรียน


Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 101.5 KB
ข้อมูลทั่วไปของธรรมนูญ
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 202 KB
ธรรมนูญโรงเรียนท่าแสงวิทยายน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 806.5 KB
หมวดที่ 4 ของธรรมนูญโรงเรียน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 12.46 KB
หมวดที่ ๕-๙ บทบาทหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 69 KB
คำนำ , สารบัญ ธรรมนูญโรงเรียน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 28 KB