ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
แผนไม่รับรองมาตรฐาน
ปกคำนำรับรองแผนพัฒนาปฐมวัยท่าแสงวิทยายน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.33 MB
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 885.5 KB
แผนพัฒน์ฯตารางแนวนอน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 59.5 KB
ผลการประเมินภายในปฐมวัย
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 164 KB
แนวนอนแผนพัฒนาปฐมวัย
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 123.5 KB
สร้างเสริมประสิทธิภาพของระบบการประกัน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 76 KB