ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รายชื่อนักเรียนท่าแสงปี 2556
ชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 1
ชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 1
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 34.5 KB
ชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 2
ชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 2
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 32.5 KB
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 33 KB
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 33 KB
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 32.5 KB
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 32.5 KB
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 32 KB
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 44.5 KB
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 32 KB
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 34 KB
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 34 KB