ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
การสอน DLTV ออนไลน์ 18 พ.ค.63
ภาพกิจกรรมการเข้าเรียนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยคณะครูและบุคลากรโรงเรียนท่าแสงวิทยายนและโรงเรียนเรียนรวมในระหว่างวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563
โพสเมื่อ : 24 พ.ค. 2563,11:20   อ่าน 73 ครั้ง